AICO Aktivity

AICO News

Informačný e-bulletin o aktivitách a novinkách, obsahujúci rozhovory s odborníkmi na aktuálne témy internej komunikácie, zaujímavé case studies interných komunikátorov a ďalších expertov.