AICO Grand Prix 2017

Harmonogram 2017

12. máj 2017 - Uzávierka prihlášok do súťaže AICO Grand Prix 2017
22. jún 2017 - Slávnostné vyhlásenie víťazov AICO Grand Prix 2017
 
Informácie o ďalších termínoch - miesto konania slávnostného vyhlásenia AICO Grand Prix 2017, ako aj harmonogram pre FEIEA Grand Prix 2017 - budeme priebežne aktualizovať.