Odborná rada AICO a školitelia

Odborná rada AICO
Zakladateľ a prezident AICO
Odborná rada AICO
Marketing & Communications Lead, Accenture
Odborná rada AICO
Vedúca oddelenia IK, Allianz - Slovenská poisťovňa
Odborná rada AICO
Konzultant, PMP Consulting
Odborná rada AICO
Spoluzakladateľ IIK
Odborná rada AICO
Konzultant a kouč, AICO / PMP Consulting
odborné školenia
odborné školenia
Odborná rada AICO
Spoluzakladateľka IIK, DHL IT Services
Odborná rada AICO
Riaditeľ ľudských zdrojov, Hewlett-Packard Slovakia
Corporate Affairs Manager
Orange Slovensko