AICO Aktivity

AICO Café

Stretnutia výhradne pre členov AICO k aktuálnym témam a case studies internej komunikácie, výmena a zdieľanie skúseností interných komunikátorov a ďalších expertov.

Príklady tém:     
  • Ako dostať ľudí do podnikových sociálnych sietí? A ako ich tam udržať?   
  • Ako zvyšovať angažovanosť zamestnancov?
  • Ako zapájať offline zamestnancov?
  • Ako merať IK, jej dopady a návratnosť investícií do tejto oblasti?
  • Prečo a ako zrealizovať audit internej komunikácie?
  • Príprava na AICO Grand Prix
  • Interný komunikátor vs. leadership. Partner či sluha? Ako to zmeniť?
  • Ochrana osobných údajov v interných a externých sociálnych sieťach.
  • Aplikácia princípov gamifikácie v internej komunikácii.

Uskutočnené AICO Café:


AICO Café