AICO Aktivity

AICO Grand Prix

AICO Grand Prix je jedinou súťažou projektov internej komunikácie na Slovensko s možnosťou postupu do európskeho kola.

AICO Grand Prix je súťaž o najlepšie projekty v oblasti internej komunikácie, ktorá sa koná pod záštitou Európskej federácie asociácií internej komunikácie (FEIEA). Najlepšie projekty postupujú do európskeho finále FEIEA Grand Prix. 

AICO Grand Prix sa v hodnoteniach zameriava na tri hlavné oblasti - novátorstvo, kreativita a efektivita. Oblasť preukazovania efektivity projektov považujeme za kľúčovú pre ďalší rozvoj profesie internej komunikácie - to je dôvod, prečo najväčší podiel bodov môžu projekty získať práve z tejto oblasti.  

Každý účastník získa hodnotiaci protokol porotcov, ktorý poskytne spätnú väzbu od viacerých odborníkov, tipy a inšpirácie pre ďalšie vylepšenia projektu. Tento protokol je tiež cenným zdrojom informácií pre vylepšenie prihlášky projektu do európskeho kola súťaže FEIEA Grand Prix. 

AICO Grand Grand má päť súťažných kategórií:
  • strategické riešenia (dlhodobé)
  • taktické riešenia (krátkodobé)
  • online/digital
  • offline
  • osobná komunikácia a podujatia

Ak potrebujete pomôcť s vašou prihláškou alebo potrebujete akékoľvek doplňujúce informácie, neváhajte nás kontaktovať TU.