AICO Aktivity

AICO Roundtable


Prestížne podujatia alebo minikonferencie s odborníkmi (nielen) z oblasti internej komunikácie a top manažérmi na aktuálne témy.

Príklady tém:    
  • Ako správne implementovať podnikové sociálne siete (nie je to len o IT)
  • Evergreen: angažovanosť zamestnancov
  • Čo lídri očakavájú od internej komunikácie (účasť top manažérov popredných slovenských firiem)
  • Najlepšie národné a celoeurópske projekty internej komunikácie.

Uskutočnené AICO Roundtable:AICO Roundtable TA3

AICO Roundtable RTVS

AICO Roundtable 2015