AICO Aktivity

AICO Summary

Zápisy zo stretnutí členov AICO Café, AICO Roundtable alebo AICO Summit. Zhrnutie agendy a zaujímavých podnetov zo stretnutia - jednoducho, užitočný prehľad, vďaka ktorému v kombinácii s prístupom do AICO Library členom nič neunikne. Je však potrebné podotknúť, že AICO Summary je len doplnkový nástroj, ktorý nedokáže nahradiť osobnú interakciu a diskusie s ostatnými účastníkmi podujatia.