AICO Aktivity

AICO Summit

Konferencia pod záštitou Asociácie internej komunikácie s najlepšími odborníkmi z oblasti. Venuje sa aktuálnym problémom, témam a trendom v internej komunikácii.