AICO Aktivity

AICO Survey

Výskumná činnosť asociácie AICO - napr. pravidelný regionálny Prieskum stavu internej komunikácie v Českej republike a na Slovensku (AICO Survey 2012 a AICO Survey 2014). Členovia AICO majú cez AICO Library k dispozícii kompletné výsledky, resp. finálnu správu z prieskumov.

Tlačová správa k AICO Survey 2014 je tu.