AICO Grand Prix

Kategórie

Do súťaže AICO Grand Prix je možné zaslať práce v nasledujúcich kategóriách:

Online / digital

Kategória pre všetky práce, ktorých výstupným formátom je elektronická podoba, napr.:
  • elektronický newsletter, video, direct e-mailing, intranet, sociálna sieť, mobilné aplikácie, komunikačné platformy, digitálne nástenky a infopanely

Offline

Práce, ktoré majú hmotné, fyzické, nie-elektronické prevedenie, napr.:
  • printové časopisy, brožúry, letáky, plagáty, nástenky / info panely, priestor pracoviska, info-kity, 3D riešenia

Osobná komunikácia

Do tejto skupiny je možné prihlásiť práce, ktoré zahŕňajú priamu komunikáciu medzi zamestnancami, napr.:
  • eventy, konferencie, meetingy

Taktické riešenia (krátkodobé)

Kategória Taktické riešenia (krátkodobé) je určená pre komplexné projekty, ktorých cieľom je splniť konkrétny cieľ v horizonte do 6 mesiacov:
  • jednorázové a krátkodobé kampane
  • taktické nástroje internej komunikácie

Strategické riešenia (dlhodobé)

Do tejto kategórie je možné prihlásiť komplexné projekty, ktoré majú systémový a dlhodobý charakter. Ich úlohou je riešiť situáciu / splniť cieľ takým spôsobom, ktorý vo firme nebol predtým zavedený, alebo je výrazne odlišný. Jeho implementácia znamená zmeny v procesoch, správaní zamestnancov, návykoch, alebo firemnej kultúre.