AICO Grand Prix

Barbora Haramiová

Špecialista internej komunikácie
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
1) Predstavenie porotcu.
Značnú časť života Barbora strávila v Rakúsku, kde po ukončení strednej školy pokračovala štúdiom prekladateľstva a tlmočníctva na Viedenskej univerzite. Počas vyše trojročného pôsobenia vo viedenskej PR agentúre s medzinárodnými klientmi sa venovala najmä externej komunikácii a vzťahom s médiami. Po návrate na Slovensko sa zamerala na internú komunikáciu u najväčšieho súkromného zamestnávateľa na Slovensku, kde dennodenne uplatňuje nielen znalosti nemčiny, ale predovšetkým svoju komunikatívnosť, otvorenosť a radosť z neustáleho spoznávania cieľovej skupiny, ktorú nevníma ako subjekt bez tváre, ale ako svojho partnera. Za to, že jej to ide, hovoria viaceré úspešné projekty v náročnom prostredí výrobného závodu.

2) Čo si myslíte, čo by nemalo chýbať víťaznému projektu v súťaži AICO Grand Prix? 
Víťazný projekt by nemal byť len „pre ľudí“, ale v hlavnej úlohe by mali byť ľudia. Efektívnu internú komunikáciu nemá tvoriť špecialista z oddelenia komunikácie. Má ju tvoriť špecialista komunikácie spolu so svojou cieľovou skupinou.

3) Ako sa podľa Vás vyvíja oblasť internej komunikácie v slovenských firmách?
Interná komunikácia na Slovensku získava vážnosť a je už teraz na vysokej úrovni. Je to určite aj stabilným interno-komunikačným tímom v rámci AICO, ktorý rád zdieľa kolektívnu skúsenosť a navzájom sa za zachovania zdravej súťaživosti podporuje.