AICO Grand Prix

Martin Onofrej

Zakladateľ AICO
Managing Director, PMP Marketing
1) Predstavenie porotcu.
Martin je zakladateľom neziskovej organizácie AICO – The Association for Internal Communications. Titul MBA získal na Nottingham Trent University Business School. Zároveň je absolventom medzinárodného programu v oblasti internej komunikácie Melcrum Black Belt International Communication Program na School of Management na Cranfieldskej Univerzite vo Veľkej Británii. Je riaditeľom PMP Group, ktorá zastrešuje tri nezávislé entity – PMP Marketing, PMP Consulting a PMP Agency. V odbornej činnosti sa Martin špecializuje na strategický manažment, projektový manažment, prieskumy, analýzy, audity, odborné tréningy a poradenstvo v oblasti B2B a B2C marketingu, HR marketingu a internej komunikácie. 

2) Čo si myslíte, čo by nemalo chýbať víťaznému projektu v súťaži AICO Grand Prix?
„Víťazné práce by sa mali vyznačovať vyváženosťou vo všetkých troch oblastiach – kreativite, efektivite a inovatívnosti. Predovšetkým sa však budem zaujímať o celkovú efektivitu riešenia z hľadiska splnenia stanovených cieľov ako aj ďalších metrík projektu. Dôvodom prečo „nadraďujem“ efektivitu nad kreativitu a inovatívnosť je to, že tieto dve oblasti považujem len za taktické prostriedky k splneniu komunikačného cieľa projektu. Pre IK je dôležitejšie preukazovať svoje opodstatnenie cez prínos do biznis výsledkov organizácie.

3) Ako sa podľa Vás vyvíja oblasť internej komunikácie v slovenských firmách?
„Hľadanie efektivity a meranie internej komunikácie zostávajú evergreenami, ale do agendy si intenzívne hľadajú miesto digitálne nástroje, najmä podnikové sociálne siete (ESN), ktoré dokážu podnietiť spoluprácu, zdieľanie vedomostí a skúseností. Žiaľ, z nášho prieskumu stavu internej komunikácie (AICO Survey 2014) vyplynulo, že v oblasti implementácie ESN výrazne zaostávame. Dobrou správou je, že počet organizácii (s viac ako 100 zamestnancami), kde nie je implementovaná kompetencia internej komunikácie oproti roku 2012 klesol z 33% na 20%.“