AICO Grand Prix

Oľga Baková

Manager of International Relations and Communication
Slovenské elektrárne, a.s.
1) Predstavenie porotcu.
Externá a interná komunikácia a udržateľný rozvoj sú domény tímu, ktorý vedie Oľga Baková v Slovenských elektrárňach od 2020. V najväčšej energetickej spoločnosti na Slovensku, s 35 elektrárňami, s takmer 4000 zamestnancami a veľkým vplyvom na chod spoločnosti,  rozhodne nie je núdza o témy ani respondentov. Komunikácia, externá a interná je nikdy sa nekončiaci proces, ktorého výsledkom musím byť odovzdať informácie  včas, zrozumiteľne a férovo.  
Toto je cieľom Oľgy Bakovej ešte z čias keď pracovala v médiách. Dlhoročná zahraničnopolitická korešpondentka pôsobila v USA, pre Českú televíziu okrem Slovenska pokrývala Maďarsko a Rakúsko. V RTVS mala diskusnú reláciu  so ženami expertkami, zameranú na dôležité celospoločenské témy.

2) Čo si myslíte, čo by nemalo chýbať víťaznému projektu v súťaži AICO Grand Prix? 
Víťazný projekt by mal reflektovať na reálne potreby ľudí v spoločnosti, prinášať  odvážne nápady, inšpiráciu, byť zároveň zrozumiteľný a kreatívny. Mal by zachytávať a zároveň byť tvorcom „genius locci“ spoločnosti.

3) Ako sa podľa Vás vyvíja oblasť internej komunikácie v slovenských firmách?
Interná komunikácia je v slovenských firmách čoraz viac súčasťou efektívnej práce s tímami, je prítomná v modernom riadení ľudí a má zásadný vplyv na firemnú kultúru. Pracuje s potenciálom všetkých riadiacich  zamestnancov, podporuje ich vo vytváraní bezpečného prostredia atmosféry dôvery a otvorenosti. Úspešná interná komunikácia je tá, ktorej nositeľmi sú vedome všetci zamestnanci spoločnosti.