AICO Grand Prix

Zuzana Ondrová

Brand manager, oddelenie komunikácie
Tatra banka, a.s.
1) Predstavenie porotcu
Zuzana v roku 2016 dokončila štúdium marketingovej komunikácie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ešte počas štúdia začínala v TNT (dnešný FedEx), kde od druhého ročníka pomáhala s internou aj externou komunikáciou. V roku 2017 zakotvila v Tatra banke v oblasti internej komunikácie, ktorá jej prirástla k srdcu. Má tu na starosti širokú škálu projektov, okrem iného aj zamestnanecké dobročinné aktivity či Adamovu školu, ktorá v roku 2021 získala 1. miesto na FEIEA GRAND PRIX v kategórii Best Game Changing Internal Communications Strategy. Na všetko sa snaží pozerať očami kolegov a baví ju pripravovať aktivity, ktoré im robia radosť a súčasne majú pozitívny dopad na zamestnávateľskú značku. Vo voľnom čase sa angažuje v dobrovoľníckom programe Tvoj Buddy.
 
2) Čo si myslíte, že by nemalo chýbať víťaznému projektu v súťaži AICO Grand Prix?
„Víťazný projekt by mal z môjho pohľadu vyvolať emócie. Určite by mal byť v súlade s hodnotovým a strategickým nastavením firmy, kde všetky časti do seba pekne zapadnú a prinesú výsledky na viacerých úrovniach. Jednoducho win-win riešenie, vďaka ktorému získa nielen firma, ale aj samotní zamestnanci. No a samozrejme nesmie chýbať príbeh a dobre spracovaná prihláška, ktorá výstižne obsiahne jeho esenciu J.“
 
3) Ako sa podľa vás vyvíja oblasť internej komunikácie v slovenských firmách?
„Väčšina veľkých firiem, ku ktorým sa postupne pridávajú aj menšie, si v posledných rokoch začala uvedomovať vplyv angažovanosti zamestnancov na prosperitu organizácie a jej priame prepojenie na biznisové výsledky. Spokojnosť zamestnancov bola v našich končinách dlhodobo zanedbávaná, takže máme stále čo doháňať. Interná komunikácia v tom zohráva kľúčovú úlohu. Nie je pre mňa zďaleka „iba“ o komunikácii, ale aj o zapájaní zamestnancov a realizácii najrôznejších aktivít, ktoré prispievajú k angažovanosti a vytvárajú priestor na rovnováhu medzi prácou a súkromným životom. Keď pôjdeme ďalej týmto smerom a budeme sa vzájomne inšpirovať, môže byť Slovensko miestom, kde chcú mladí ľudia zostať pracovať a kde sa biznisu darí.“