AICO Grand Prix

Prečo sa prihlásiť

Začína AICO Grand Prix 2023

Súťaž je určená pre firmy, združenia, štátne inštitúcie, neziskové organizácie, vysoké školy, vzdelávacie inštitúcie – bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi AICO. 

Víťazi regionálneho kola majú možnosť zabojovať v prestížnom celoeurópskom kole súťaže - FEIEA Grand Prix. Grand Prix je férová a transparentná súťaž, v ktorej nevyhrávajú rozpočty, ale kreativita, originalita a preukázanie efektivity či prínosu pre organizáciu.

Prečo sa prihlásiť do súťaže?
  • prvá špecializovaná súťaž v oblasti internej komunikácie s možnosťou postupu do európskeho kola FEIEA Grand Prix
  • ukážte, ako vám záleží na komunikácii so zamestnancami a ako sa vám v tejto oblasti darí 
  • získajte profesionálnu spätnú väzbu na každý jeden prihlásený projekt od odborných porotcov z oblastí IK, HR, psychológie a ďalších

Ako to vidí jedna z prvých víťazov regionálneho a európskeho kola Grand Prix (2016), Katarína Schneiderová z Allianz - Slovenská poisťovňa?
"Naše víťazstvo vo FEIEA Grand Prix je ocenením nielen tímu AllianzTV, ale aj všetkých zamestnancov a manažmentu spoločnosti. Odštartovalo diskusie o ďalšom smerovaní online nástroja internej komunikácie a oživilo nápady, ktoré sme nosili v hlavách už dlhšie. Výsledkom sú ďalšie inovácie a posilnenie tímu o ďalšieho šikovného človeka, a to najmä vďaka podpore top manažmentu. Chceme rozšíriť záber informácií, zvýšiť pridanú hodnotu, inšpirovať a pozitívne vplývať na našich divákov."


Prečo sa prihlásiť