AICO Grand Prix

Prečo sa prihlásiť

Začína AICO Grand Prix 2018 

Súťaž je určená pre firmy, združenia, štátne inštitúcie, neziskové organizácie, vysoké školy, vzdelávacie inštitúcie – bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi AICO. 

Víťazi regionálneho kola majú možnosť zabojovať v prestížnom celoeurópskom kole súťaže - FEIEA Grand Prix 2019. Grand Prix je férová a transparentná súťaž, v ktorej nevyhrávajú rozpočty, ale kreativita, originalita a preukázanie efektivity či prínosu pre organizáciu. Nadviažte na minuloročný úspech slovenských projektov

Prečo sa prihlásiť do súťaže?
  • prvá špecializovaná súťaž v oblasti internej komunikácie s možnosťou postupu do prestížneho európskeho kola FEIEA Grand Prix
  • ukážte ako vám záleží na komunikácii so zamestnancami, a ako sa vám v tejto oblasti darí 
  • získajte profesionálnu spätnú väzbu na každý jeden prihlásený projekt od odborných porotcov z oblastí IK, HR, psychológie a ďalších

Ako to vidí víťazka regionálneho a európskeho kola Grand Prix 2016, Katarína Schneiderová z Allianz - Slovenská poisťovňa?
"Keď sme sa rozhodovali o vytvorení AllianzTV ako inovatívneho spôsobu komunikácie, ani sme nesnívali o tom, že raz bude najlepším digitálnym projektom internej komunikácie v Európe. Základnou myšlienkou bolo rýchlym a pohodlným spôsobom osloviť našich obchodníkov a podporiť predaj. Neskôr sa tento nástroj rozšíril o komunikáciu aktuálnych informácií a noviniek zamestnancom. Stratégia spoločnosti a jej plány boli síce zaujímavé, no chcelo to niečo viac. Chceli sme, aby AllianzTV bola nielen televíziou pre zamestnancov, ale aby zamestnanci boli jej súčasťou. Videá o firemných podujatiach, projektoch, benefitoch a inováciách sú dodnes najsledovanejšie. AllianzTV informuje, zabáva, ale aj vzdeláva. Najmä v náročných časoch rušenia benefitov a znižovania rozpočtov sme mali podporu manažmentu, ktorý je presvedčený, že táto forma komunikácie je pre spoločnosť a jej ľudí skutočným prínosom. Naše víťazstvo vo FEIEA Grand Prix je ocenením nielen tímu AllianzTV, ale aj všetkých zamestnancov a manažmentu spoločnosti. Odštartovalo diskusie o ďalšom smerovaní online nástroja internej komunikácie a oživilo nápady, ktoré sme nosili v hlavách už dlhšie. Výsledkom sú ďalšie inovácie a posilnenie tímu o ďalšieho šikovného človeka, a to najmä vďaka podpore top manažmentu. Chceme rozšíriť záber informácií, zvýšiť pridanú hodnotu, inšpirovať a pozitívne vplývať na našich divákov."

A ešte pre doplnenie 
Súťaž FEIEA Grand Prix je férovou súťažou. Je o originalite, o kreativite, o preukázaní pozitívnych efektov na organizačnú kultúru, na zlepšenie výkonnosti či na zvýšenie konkurencieschopnosti. Nie je to o rozpočtoch. Napokon, AllianzTV v európskom kole zvíťazil nad rozpočtovo silnejšími projektmi z Veľkej Británie (FremantleMedia: Connect Mag) či Portugalska (Grupo CH: Be a monster).Prečo sa prihlásiť