AICO Grand Prix

Účastnícke poplatky AICO Grand Prix

Základná cena: 150 € / projekt

Pre Zlatých členov AICO:
1 projekt zdarma, každý ďalší projekt zľava 50%, t.z. 75 € / projekt

Pre Strieborných členov AICO: Zľava 50%, t.z. 75 € / projekt

Poplatky pre účastníkov európskeho kola FEIEA Grand Prix sa budú aktualizovať po aktualizácii zo strany Európskej federácie asociácií internej komunikácie (FEIEA).