AICO Grand Prix

Záväzná prihláška AICO Grand Prix

Prihlasovanie projektov do tohto ročníka AICO Grand Prix bolo ukončené.