AICO Grand Prix

Záväzná prihláška AICO Grand Prix

Prihlasovanie projektov do AICO Grand Prix 2023 bolo ukončené.