Odborná rada AICO a školitelia

Odborná rada AICO
Zakladateľ a prezident AICO
Odborná rada AICO
Marketing & Communications Lead, Accenture
Odborná rada AICO
Vedúca oddelenia IK, Allianz - Slovenská poisťovňa
Odborná rada AICO
Konzultant, PMP Consulting
Odborná rada AICO
Spoluzakladateľ IIK
Odborná rada AICO
Konzultant a kouč, AICO / PMP Consulting
Odborná rada AICO
Community Engagement Manager, Swiss Re Management AG
odborné školenia
odborné školenia
Odborná rada AICO
Spoluzakladateľka IIK, DHL IT Services
Odborná rada AICO
Riaditeľ ľudských zdrojov, Hewlett-Packard Slovakia
Corporate Affairs Manager
Orange Slovensko