Odborná rada AICO a školitelia

Ján Uriga

odborné školenia
Na Ústave experimentálnej psychológie SAV sa zaoberal výskumom a aplikáciou sociálnej inteligencie a rozhodovacích procesov lídrov, tu získal aj titul PhD. Od 2003 do 2009 pracoval ako HR manažér vo verejnej správe a medzinárodných korporáciách. Od roku 2010 sa venuje konzultačným projektom v oblasti strategického riadenia zmien, inováciám, leadershipu a rozvoju firemnej kultúry. Externe vyučuje na FSEV a vedie MBA kurzy change managementu a leadershipu na Viedenskej technickej univerzite. V PwC bol zodpovedný za vedenie a rozvoj kompetenčného centra v oblasti firemných transformácií na Slovensku a v Českej republike. Skúsenosti získal participáciou na projektoch v Silicon Valley v Californii.