Odborná rada AICO a školitelia

Karol Wicklein

Odborná rada AICO
Riaditeľ ľudských zdrojov, Hewlett-Packard Slovakia
V roku 1996 krátko po ukončení štúdia na Strojníckej fakulte STU v Bratislave ho súhra okolností priviedla k ľudským zdrojom, kedy začínal ako konzultant v personálno-poradenskej spoločnosti. Neskôr pracoval v pozícii HR špecialistu u mobilného operátora, kde sa podielal na rôznych HR projektoch. Tu aj prvýkrát prišiel do kontaktu s internou komunikáciou vo firemnom prostredí.  Následne sa interná komunikácia stala súčasťou jeho každodennej práce či už v rokoch 2000 – 2003, kedy viedol oddelenie ľudských zdrojov v poradenskej spoločnosti Accenture alebo aj v súčasnej pozícii riaditeľa ľudských zdrojov v Hewlett-Packard Slovakia. Počas rokov 2007 – 2010 mu pribudla zodpovednosť tiež za koordináciu ľudských zdrojov v pobočkách HP v krajinách bývalej Juhoslávie a Balkánu. Aj táto skúsenosť z multikulturálneho prostredia formovala jeho záujem o hľadanie odpovedí na to, ako dobre načasovaná a vhodná forma komunikácie vplýva na angažovanosť zamestnancov ako aj na samotný výkon organizácie.
Voľný čas delí medzi rodinu, domáceho miláčika (weimarský stavač), cestovanie, šport a hľadanie pravdy vo víne.