Odborná rada AICO a školitelia

Marek Gešo

Odborná rada AICO
Marketing & Communications Lead, Accenture
Marek Gešo vyštudoval Národohospodársku fakultu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Ešte počas štúdia začal v roku 1998 pracovať v spoločnosti Accenture, ktorá je svetovým lídrom v oblasti manažérskeho poradenstva, technologického poradenstva, systémovej integrácie, vývoja a údržby software a outsourcingu podnikových procesov. V súčasnosti má na starosti agendu marketingu, komunikácie a korporátnej filantropie, pričom pod jeho supervíziu patria aj pobočky firmy v Čechách, Poľsku, Maďarsku, Rusku, Rumunsku, Turecku, Grécku, Spojených arabských emirátoch. 

Je presvedčeným zástancom etických princípov v biznise i spoločenskom živote. Medzi jeho záľuby patria hudba, šport, ovocné destiláty a v poslednej dobe aj projekt Business Leaders Band :-)