Odborná rada AICO a školitelia

Martin Grach

Odborná rada AICO
Konzultant, PMP Consulting
Martin Grach pracuje ako konzultant, tréner a kouč pre oblasť zlepšovania manažérskych a komunikačných nástrojov a zručností predovšetkým pre obchodné spoločnosti. V minulosti pracoval na rôznych manažérskych a projektových pozíciách obchodných spoločností a od roku 2008 pracuje ako Sales Process Consultant v poradenskej spoločnosti Mercuri International. Martin sa riadi myšlienkou, že "nie je umenie človeka z práce vyhodiť, väčšou výzvou je pracovať na jeho zlepšovaní sa a lojálnosti." Martin spolupracuje a koučuje mnohých manažérov na Slovensku i v zahraničí, sústreďuje sa na tvorbu a zefektívňovanie komunikačných a riadiacich nástrojov, správnej selekcii pracovníkov a rozvojovom nastavení zamestnancov ako aj meraní a zhodnocovaní vykonanej práce či už na úrovni spätnej väzby od "interneho" ako aj "externého" zákazníka. 

Martin Grach je absolventom filozofickej fakulty v Nitre, je slobodný a je veľmi dobrý v leňošení.