Odborná rada AICO a školitelia

Oliver Šimko

odborné školenia
Oliver Šimko je zakladateľom a hlavným gamifikačným dizajnérom v Luducrafts - štúdiu, ktorého core business je poskytovať na mieru robenú gamifikáciu, nastavenú pre potreby a ciele klientov. V jeho portfóliu je spolupráca s veľkými spoločnosťami ako Microsoft Slovakia, ale aj práca so start-upmi či neziskovými organizáciami. Svoju kariéru rozvíjal v Kalifornskom Enterprise Gamification Consultancy. Tu si osvojil poznatky ohľadom aplikovania herných princípov do vnútra organizácií a naučil sa sústrediť na analýzu a identifikovanie potrieb klienta. Nadobudnuté skúsenosti sa rozhodol priniesť a rozvíjať na Slovensku. O jeho skúsenostiach s gamifikáciou si môžete prečítať aj v nedávnom rozhovore pre Trend.