6 dôvodov prečo využívať infografiku aj v internej komunikácii

6 dôvodov prečo využívať infografiku aj v internej komunikácii
január 2013
Napadlo vám niekedy prečo je infografika v poslednom období novým trendom v komunikácii? Prinášame niekoľko dôvodov, prečo sa sa oplatí vizualizovať aj v internej komunikácii.
1. Znižovanie informačného zahltenia 
Z našej výskumnej praxe vieme, že jedným z najčastejších problémov internej komunikácie je informačné zahltenie zamestnancov. Každodenne prijímajú a spracúvajú množstvo informácií. Okrem kvalitného spracovania posolstva a výberu optimálneho komunikačného kanálu zohráva významnú rolu aj forma. A práve presvedčivá vizualizácia dát je ten správny krok ako odlíšiť vaše posolstvo od ostatných. V neposlednom rade prináša zamestnancovi aj úsporu času, ktorú môže venovať svojej práci

2. Vyššia zrozumiteľnosť 
Pochopenie komunikačného posolstva je alfou a omegou internej komunikácie. Naša schopnosť interpretovať vizuálne informácie je oveľa ľahšia a rýchlejšia ako u napísaných slov. Prostredníctvom infografiky sa tak dáta a informácie stávajú pre zamestnancov zrozumiteľnejšie. Naozaj platí – jeden obrázok lepší ako tisíc slov. 

3. Lepšia zapamätateľnosť 
Tým že sú zamestnanci neustále “bombardovaní” novými informáciami, ich zapamätateľnosť sa znižuje. Podľa štatistík dokážeme vizualizáciou zvýšiť zapamätaťeľnosť čítaného textu až o 30%. 

4. Názornejšie a teda aj presvedčivejšie 
Infografika dokáže byť presvedčivejšia ako písaný text, pretože dokáže prezentovať fakty nielen názornejšie a v správnom poradí, ale aj vizuálne prepájať vzťahy. Napokon, aj manažérske schémy načmárané na flipchart tiež patria medzi infografiky. Aj preto sa vyplatí podporovať tréning manažérov v kreslení schém – vo vizuálnej komunikácii. 

5. Efektívne voči komunikačným stereotypom Jeden z atribútov ako zaujať pozornosť zamestnanca je pútavosť. Zamestnanci sú často pod prívalom veľkého objemu správ bez štipky kreativity. Aj to má vplyv na zníženie pravdepodobnosti, že si komunikačné posolstvo prečítajú až do konca. Práve infografika je riešením ako prilákať “oko” čitateľa a zároveň odovzdať dôležité údaje a informácie. Vizuálna pútavosť je významným spojencom v boji proti vnútrofiremným komunikačným stereotypom či nude. 

6. Úspešne v online aj offline Výhodou infografiky je, že sa môže úspešne použiť v online aj offline komunikácii. V offline komunikácii sú typickými vnútrofiremnými nosičmi nástenky, ale neváhajte infografiky použiť hoci aj ako malé letáčiky vložené do výplatných obálok. V online prostredí sú navyše aj možnosti lajkovania a ďalšieho zdieľania.

Ako vyzerá príklad infografiky, ktorá vizualizuje výsledky prieskumu stavu internej komunikácie, môžete nájsť tu