AICO Café - IK v spoločnostiach Orange a Mondi SCP

AICO Café - IK v spoločnostiach Orange a Mondi SCP
september 2014

Členovia a hostia Asociácie internej komunikácie - AICO sa 25. septembra stretli v bratislavskej centrále spoločnosti Orange na ďalšom z pravidelných stretnutí AICO Café. Podujatie otvoril a viedol Martin Onofrej, zakladateľ AICO.

Činnosť internej komunikácie telekomunikačného lídra – spoločnosti Orange predstavil Peter Tóth, Corporate Affairs Manager. V následnom “Q&A” sme sa napríklad dozvedeli, že okrem pravidelne sa opakujúcich aktivít, spoločnosť Orange v tomto roku zrealizovala 13 projektov internej komunikácie. Tiež nás oboznámil s hlavnými prioritami ďalšieho rozvoja IK, vrátane implementácie nových komunikačných nástrojov, ako aj skúsenosti s koordinovaním aktivít s francúzskou centrálou.


Ako ďalší spíker vystúpil Ľubomír Čech, ktorý zastrešuje komunikáciu vo výrobnej spoločnosti Mondi SCP, Ružomberok. Priblížil nám, ako sa integrovala IK do života tejto fabriky – a teda do života manažérov a ďalších pracovníkov. Popísal komunikačnú mapu a jednotlivé komunikačné nástroje. Tento systémový prístup k riešeniu potrieb IK priniesol spoločnosti Mondi SCP druhé miesto v súťaži najlepších projektov internej komunikácie – AICO Grand Prix 2014. Pre zaujímavosť – pomer internej ku externej komunikácii v slovenskej pobočke tejto B2B spoločnosti je 90% ku 10%. Prezentáciu Ľubomíra Čecha nájdete tu.


Na záver stretnutia Martin Onofrej priniesol predbežné výsledky z prieskumu stavu internej komunikácie na Slovensku – AICO Survey 2014, do ktorého sa zapojilo viac ako 250 respondentov. Na celkovej správe sa ešte pracuje.


A vlastne na úplný záver mali účastníci možnosť nazrieť aj do priestorov call-centra Orange, nachádzajúcich sa v “najzelenejšej administratívnej budove” v Bratislave.


V mene všetkých účastníkov ďakujeme spoločnosti Orange za podporu pri zorganizovaní AICO Café, ako aj za milé a praktické darčeky.   


Dôležité zmeny v pláne činnosti AICO:

  • Keďže termín vyhlasovania víťazov európskeho kola Grand Prix projektov internej komunikácie v Londýne padol na 13. novembra 2014, posúvame termín ďalšieho AICO Café o týždeň skôr, teda na štvrtok 6. novembra 2014.
  • Plánovaný októbrový workshop presúvame na jar.
  • Aktualizovaný prehľad aktivít nájdete nižšie v galérii.


Témy ďalšieho AICO Café, 6. novembra 2014:

  • Ochrana osobných údajov na interných a externých podnikových sieťach – spíker: Zuzana Hečko, Allen & Overy
  •  “Pod slovami”, alebo neurolingvistické programovanie a jeho aplikácia v IK – spíker: Petr Sedláček, odborná rada AICO
  • Predbežné miesto konania: RTVS, Mlynská dolina, Bratislava

 

Možné témy pre jarné workshopy:

  • Meranie internej komunikácie
  • “Pod slovami” – úvod do neurolingvistického programovania
  • Krízová interná komunikácia