AICO Café v spoločnosti Swiss Re

AICO Café v spoločnosti Swiss Re
december 2018
Na prvej káve v novom roku sme sa stretli v spoločnosti Swiss Re.

V prvej časti sme sa oboznámali ako funguje interná komunikácia v slovenskej pobočke Swiss Re. V druhej časti podujatia predstavili svoje komunikačné projekty Slovnaft a O2 Slovakia.

Kedy: 24. január 2019, štvrtok 13:30
Kde: Swiss Re, Mlynské nivy 12, 811 09 Bratislava

Podujatie otvoril Martin Grach z AICO krátkym zhrnutím našich plánovaných aktivít - medzi nimi aj ďalšie pokračovanie konferencie AICO Roundtable - Interná komunikácia očami lídrov.

Prvú prezentáciu mali Jela Hettešová a Ján Mikuláš zo Swiss Re - predstavili bratislavské shared centrum a internú komunikáciu v ňom. Na záver nás previedli priestormi nových kancelárii, ktorými sa uchádzajú aj o ocenenie CBRE OFFICE ROKA. Prezentáciu Swiss Re nájdete v AICO Library.

Po prestávke sme prešli k projektu Turniketom sa to nekončí od Slovnaftu, ktorý získal 3.miesto v kategórii Strategické riešenia na AICO Grand Prix 2018. Tatiana Novotná priblížila, ako v Slovnafte uchopili vážnu výzvu zvýšiť povedomie o bezpečnom správaní aj mimo práce a znížiť tak počet mimopracovných úrazov. Prezentáciu si môžete pozrieť tu.

Na záver Tereza Molnár a Matúš Volný z O2 Slovakia rozprávali o 10.výročí O2 Slovakia - projekte, ktorý získal 1.miesto AICO Grand Prix 2018 v kategórii Taktické riešenia. Ich prezentáciu a video o projekte nájdete tu.

Ďakujeme hostiteľom a prezentujúcim, ako aj všetkým účastníkom, vďaka ktorým sú tieto podujatia plné zaujímavého obsahu, inšpirácií a zdieľania skúseností.

--------------------------
Podujatia AICO Café a materiály z nich sú určené len členom AICO. Ak nie ste členom a radi by ste sa ním stali, obráťte sa na nás na martin.grach@aico.sk.