AICO Café vo Foxconn Slovakia

AICO Café vo Foxconn Slovakia
október 2018
Novembrovú kávu ochutenú projektmi internej komunikácie si dáme tento raz v Nitre - hostiteľom ďalšieho AICO Café bude spoločnosť Foxconn Slovakia.
Pozrieme sa bližšie na internú komunikáciu v závode a budeme diskutovať o problémoch a výzvach, ktorým naši kolegovia komunikátori čelia.

Kedy: 22. november 2018, štvrtok 13:30 (AICO bus odchádza z Bratislavy o 12:00)
Kde: Foxconn Slovakia, s.r.o., Dolné hony 29, Nitra

Program:
- odchod z Bratislavy 12:00, parkovisko Novej budovy SND
- začiatok AICO Café 13:30
- prezentácia internej komunikácie Foxconn
- prehliadka časti závodu s dôrazom na komunikačné kanály
- diskusia a výmena skúseností
- predpokladaný návrat do Bratislavy 16:00-16:30


--------------------------
Podujatie je určené len členom AICO. Ak nie ste členom a radi by ste sa ním stali, obráťte sa na nás na martin.grach@aico.sk.