AICO Café: whistleblowing, ochrana osobných údajov, NLP a najlepšie európske projekty IK

AICO Café: whistleblowing, ochrana osobných údajov, NLP a najlepšie európske projekty IK
november 2014
Na novembrovom AICO Café sme hovorili najmä o úlohe IK v podpore whistleblowingu, o ochrane osobných údajov, o aplikácii neurolingvistického programovania v IK a o najlepších európskych projektov IK.
Kedy: 6.novembra 2014 o 14:30
Kde: Hotel Crowne Plaza

Stretnutie otvoril a ďalej viedol Martin Onofrej, zakladateľ AICO. Informoval, že členská základňa sa rozrástla na tri desiatky renomovaných organizácií, čo už je významná sila, ktorá dokáže šíriť povedomie o obrovskom potenciáli internej komunikácie pre zvyšovanie výkonnosti firiem. Ako konkrétny príklad prezentoval výsledky hodnotenia efektivity IK v boji proti podvodom a korupcii zamestnancov z AICO Survey 2014 – prieskumu stavu internej komunikácie slovenských podnikov.


Celosvetovo sa vďaka whistleblowingu podarí odhaliť viac prípadov podvodného, korupčného alebo neetického konania vo firmách ako odhalia audítori, polícia alebo odbory internej kontroly dohromady. Lenže, iba 50% respondentov považuje súčasný stav podpory IK v boji proti podvodom a korupcii zamestnancov za vyhovujúci (udelili školskú známku 1 alebo 2). Navyše, zaujímavý výstup poskytla analýza podnikov s viac ako 100 zamestnancami, ktorá odhalila, že top manažment vníma túto oblasť výrazne ružovejšie, keďže až 75% z nich označilo túto oblasť ako vyhovujúcu, čo je v protiklade so 44%, čo si o tom myslia respondenti z ostatných pozícii. Prezentáciu si môžte pozrieť tu.


Nasledujúcu prednášku mali dámy z bratislavskej pobočky globálnej právnickej kancelárie Allen & Overy Katarína MatulníkováZuzana Hečko. Rozprávali o ochrane osobných údajov a o rizikách, ktoré môžu vzniknúť zo správania zamestnancov na sociálnych sieťach, externých aj interných. Prvá časť prednášky sa týkala správania zamestnancov, ktoré je v rozpore s pravidlami firmy a zamestnávateľ sa o ňom môže dozvedieť práve prostredníctvom sociálnych sietí. Druhá časť sa týkala priamo ochrany osobných údajov – čo to vlastne znamená a ako s nimi zamestnávateľ môže zaobchádzať, ako aj aké sú finančné postihy, keďže slovenská legislatíva je v tomto smere ešte prísnejšia ako európska.


Ako ďalší spíker vystúpil Petr Sedláček z odbornej rady AICO. Uviedol tému neurolingvistického programovania (NLP) a ako sa táto metóda využíva pre skvalitnenie internej komunikácie. Keďže je táto téma obsiahla a atraktívna, zaradili sme ju medzi témy jarných AICO Workshopov.

Tretí blok bol o ukážkach najlepších projektov internej komunikácie z európskeho kola FEIEA Grand Prix 2014. Otvorila ho Hana Šimková z Heineken, ktorá priblížila projekt Green Room, ktorý do európskeho kola postúpil z Holandska do kategórie The Best Audiovisual. Tento projekt je výbornou ukážkou toho ako sa dá uchopiť téma zodpovednej konzumácie alkoholu, podporená videoprodukciou pre účely IK. Video k tomuto projektu si môžete pozrieť tu.

Projekt Home @Home spoločnosti Enel, mal v mene svojich talianskych kolegov prezentovať Juraj Kopřiva zo Slovenských elektrární, ktorý sa na ňom aj aktívne podieľal. Pracovné povinnosti mu však toto neumožnili, a tak sa tejto úlohy zhostil Martin Onofrej, ktorý tieto projekty ako porotca FEIEA Grand Prix dôverne pozná. Projekt Home @Home je z kategórie The best use of internal social media a je zameraný na podporu výmenných pobytov v rámci 70-tisíc zamestnancov skupiny Enel po celom svete.

Do tretice Martin Onofrej uviedol projekt slovinskej poisťovne Zavarovalnica Triglav s názvom We don’t insure fantasies, ktorý získal vo FEIEA Grand Prix prvé miesto v kategórii Best internal communication strategy. Tento projekt Martin prezentoval zámerne, nakoľko je výbornou ukážkou toho, ako dokáže IK podporiť boj proti podvodom a korupcii, čím nadviazal na úvodnú tému stretnutia. Video z kampane si môžete pozrieť tu, ale odporúčame pozrieť si aj toto video z natáčania, ktorý objasňuje aj niečo zo zvolenej stratégie riešenia.