AICO Grand Prix 2014 má svojich víťazov

AICO Grand Prix 2014 má svojich víťazov
jún 2014
Asociácia internej komunikácie (AICO) ocenila najlepšie projekty internej komunikácie na Slovensku. Projekty spoločností Allianz – Slovenská poisťovňa a Datalan sa kvalifikovali do európskeho kola prestížnej súťaže FEIEA Grand Prix 2014.
V prvom ročníku AICO Grand Prix mali firmy pôsobiace na Slovensku možnosť prihlásiť svoje projekty do piatich kategórií:
  • Offline médiá 
  • Online/digital 
  • Osobná komunikácia 
  • Taktické riešenia (krátkodobé) 
  • Strategické riešenia (dlhodobé) 

Do súťaže bolo prihlásených celkovo 15 projektov z 12 spoločností. Ocenenie získalo 9 projektov, ktoré hodnotila porota zložená z odborníkov z rôznych oblastí pôsobenia v dvoch kolách. 

Najúspešnejšími boli spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa s projektom „Nalaďte sa - Allianz TV“ a Datalan s projektom „DATALAN Award“, ktoré získali vo svojich kategóriách prvé miesta. Kvalifikovali sa tak do európskeho kola FEIEA Grand Prix, ktoré sa uskutoční koncom roka 2014 v Bruseli. 

Cieľom súťaže je nielen oceniť najlepšie projekty internej komunikácie, ale aj podporiť zvyšovanie úrovne internej komunikácie na Slovensku. „Preto každý projekt prihlásený do AICO Grand Prix získava spätnú väzbu vo forme protokolu hodnotenia porotcov. Chceme zároveň interných komunikátorov inšpirovať a dodať im odvahu robiť nielen inovatívne veci, ale predovšetkým projekty, ktoré majú pozitívny dopad na výkonnosť firiem,“ povedal Martin Onofrej, zakladateľ Asociácie internej komunikácie – AICO.


Výsledky AICO Grand Prix 2014 
Kategória Offline médiá 
2. miesto 
Orange Slovensko, a.s., s projektom Orange - Zamestnanecký stolový kalendár 

Kategória Online/digital 
1. miesto 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., s projektom Nalaďte sa - Allianz TV 

2. miesto
Slovenská sporiteľňa, a.s., s projektom Banková televízia Sporka TV 

Kategória Osobná komunikácia 
1. miesto 
DATALAN, a.s., s projektom DATALAN Award 

3. miesto 
Generali Poisťovňa, a.s., s projektom Predvianočné charitatívne trhy 

3. miesto 
Slovenská pošta, a.s., s projektom Eventy k 20. výročiu založenia SP 

Kategória Taktické riešenia (krátkodobé) 
Neudelené 

Kategória Strategické riešenia (dlhodobé) 
2. miesto 
Mondi SCP, a.s., s projektom Interná komunikácia v Mondi SCP 

2. miesto 
VÚB, a.s., s projektom Skrytí hrdinovia ako koncept interných kampaní 

3. miesto 
Telefónica Slovakia s.r.o., s projektom Ako sme zmenili našu firemnú kultúru