AICO Grand Prix 2014 má svojich víťazov (pokračovanie)

AICO Grand Prix 2014 má svojich víťazov (pokračovanie)
august 2014
Pozrite si case studies projektov ocenených na AICO Grand Prix 2014 aj s hodnotením porotcov.
Obsah je umiestnený v členskej zóne a majú k nemu prístup len členovia AICO. Po kliknutí na vybraný projekt sa vám otvorí obsah z AICO Library.

Výsledky AICO Grand Prix 2014:

Offline:
1. miesto - neudelené
2. miesto - Orange Slovensko, a.s. - Orange - Zamestnanecký stolový kalendár
3. miesto - neudelené

Online / digital:
1. miesto - Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Nalaďte sa - Allianz TV
2. miesto - Slovenská sporiteľňa, a.s. - Banková televízia Sporka TV
3. miesto - neudelené

Osobná komunikácia:
1. miesto - DATALAN, a.s. - DATALAN Award
2. miesto - neudelené
3. miesto - Generali Poisťovňa, a. s. - Predvianočné charitatívne trhy
3. miesto - Slovenská pošta, a.s. - Eventy k 20. výročiu založenia SP

Strategické riešenia (dlhodobé)
1. miesto - neudelené
2. miesto - Mondi SCP, a.s. - Interná komunikácia v Mondi SCP
2. miesto - VÚB, a.s. - Skrytí hrdinovia ako koncept interných kampaní
3. miesto - Telefónica Slovakia s.r.o. - Ako sme zmenili našu firemnú kultúru