AICO Grand Prix 2015: Až osem nominácií do európskeho kola!

AICO Grand Prix 2015: Až osem nominácií do európskeho kola!
jún 2015
23. jún 2015 - Asociácia internej komunikácie (AICO) vyhlásila tohtoročných víťazov AICO Grand Prix o najlepšie projekty internej komunikácie. Tohtoročnými víťazmi sú Volkswagen Slovakia, Finančné riaditeľstvo SRGenerali Poisťovňa a spoločnosť Siemens. Porota zároveň nominovala projekty, ktoré budú reprezentovať Slovensko v európskom finále FEIEA Grand Prix 2015, ktoré sa uskutoční 16. novembra 2015 v Ríme.
Súťaž AICO Grand Prix je určená pre všetky organizácie, ktoré sa chcú pochváliť ako im záleží na komunikácii so zamestnancami a ako sa im v tejto oblasti darí. Je o originalite, kreativite a o preukázaní pozitívnych efektov na organizačnú kultúru, zlepšovanie výkonnosti či konkurencieschopnosti. AICO Grand Prix sa koná pod záštitou Európskej asociácie internej komunikácie (FEIEA), ktorá tento rok oslávi 60 rokov od svojho vzniku. 

Porota je zložená z odborníkov a praktikov zo Slovenska a Českej republiky, z oblastí korporátnej komunikácie, ľudských zdrojov, žurnalistiky, CSR, marketingu, psychológie a change managementu. Jedenásť porotcov sa v hodnoteniach zameralo na tri hlavné oblasti - novátorstvo, kreativita a efektivita. 

Do AICO Grand Prix 2015 sa celkovo zapojilo 11 organizácií, ktoré prihlásili 18 projektov do piatich kategórií. Okrem víťazov jednotlivých kategórií porota udelila aj osem nominácií pre postup do európskeho kola FEIEA Grand Prix 2015. Tu sú výsledky: 

Kategória: Strategické riešenia (dlhodobé)
1. miesto
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Projekt: Firemná kultúra - My sme Volkswagen Slovakia
Nominácia do FEIEA Grand Prix 2015: Best Internal Communication Strategy

2. miesto
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Projekt: Keď všetci zamestnanci predávajú

3. miesto
Tatra banka, a.s.
Grantový program Dobré srdce


Kategória: Taktické riešenia (krátkodobé)
1. miesto
Finančné riaditeľstvo SR
Projekt: Taktická interná komunikácia projektu ISFS-SD - Komunikácia kľučom úspechu
Nominácia do FEIEA Grand Prix 2015: Best Change Communication Strategy

2. miesto
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Projekt: TEDxAllianz Bratislava
Nominácia do FEIEA Grand Prix 2015: Best Multi-national Communication Strategy

3. miesto
Slovenská pošta, a.s.
Projekt: Poštová karta s Poštárikom


Kategória: Osobná komunikácia / podujatia
1. miesto
Generali Poisťovňa a spoločnosť Siemens
Projekt: Stromček prianí spoločností Generali a Siemens
Nominácia do FEIEA Grand Prix 2015: Best Internal Communications Event

2. miesto
Generali Poisťovňa, a.s.
Projekt: Generali Fun Day


Kategória: Online/Digital
2. miesto
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Projekt: Banková televízia SPORKA TV
Nominácia do FEIEA Grand Prix 2015: Best Digital Communication

2. miesto
Embraco Slovakia s.r.o.
Projekt: Elektronický magazín @infONLINE
Nominácia do FEIEA Grand Prix 2015: Best use of internal social media


Kategória: Offline
1. miesto
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Projekt: Interný magazín SVET
Nominácia do FEIEA Grand Prix 2015: Best Internal Newspaper

3. miesto
Embraco Slovakia s.r.o.
Projekt: World Class Manufacturing - Výroba na svetovej úrovni v kocke
Nominácia do FEIEA Grand Prix 2015: Best Multi-language PublicationKaždý účastník súťaže získal hodnotiaci protokol porotcov, ktorý poskytuje spätnú väzbu od viacerých odborníkov pre ďalšie vylepšenia projektov. Pre nominantov do európskeho kola je tento protokol navyše aj cenným zdrojom informácií pre prípravu prihlášky projektu do európskeho kola súťaže FEIEA Grand Prix. 

„Tento ročník bol bohatý na mimoriadne kvalitné a vyvážené projekty, ktoré preukázali efekt na plnenie cieľov organizácií. To sa prejavilo aj vysokým počtom nominácií do európskeho kola súťaže. Verím, že tieto práce budú viac ako len dôstojne reprezentovať Slovensko v zahraničí. Okrem toho som presvedčený, že budú inšpiráciou aj pre ďalšie slovenské spoločnosti,” povedal Martin Onofrej, prezident AICO a medzinárodný porotca FEIEA Grand Prix. 

„Zvlášť nás potešila kvalita projektov zo štátnej sféry, pretože kvalita internej komunikácie v týchto organizáciach má priamo alebo nepriamo dopady na kvalitu života nás všetkých,” uviedol porotca Martin Menšík, projektový manažér HR Clubu. „Prihlásené projekty v AICO Grand Prix 2015 potvrdili, že už definitívne nehovoríme o téme internej komunikácie v zmysle „manažment niečo odkazuje zamestnancom cez novinovú Áštvorku", ale že ide o celofiremnú, interaktívnu, zábavnú, a predovšetkým na biznis orientovanú službu”, doplnil Ján Uriga, Senior Manager, PwC