AICO Grand Prix 2017 má svojich víťazov

AICO Grand Prix 2017 má svojich víťazov
september 2017
Asociácia internej komunikácie (AICO) vyhlásila víťazov súťaže AICO Grand Prix 2017 o najlepšie projekty internej komunikácie.


Štvrtý ročník AICO Grand Prix 
Do národného kola AICO Grand Prix 2017 sa celkovo zapojilo 12 organizácií, ktoré prihlásili 20 projektov do piatich kategórií. Okrem víťazov jednotlivých kategórií porota udelila aj sedem opcií pre postup do európskeho kola FEIEA Grand Prix 2017. 

„Štvrtý ročník národného kola súťaže o najlepšie projekty internej komunikácie bol bohatý na mimoriadne kvalitné prihlášky. Porotcov zvlášť potešili projekty, ktoré riešili akútne výzvy v oblasti budovania zamestnávateľskej značky a náboru, kde má interná komunikácia nezastúpiteľnú úlohu. Rovnako nás potešili aj projekty zamerané na zlepšovanie zdravotných návykov skoršie narodených zamestnancov vzhľadom na úbohý stav slovenskej populácie v oblasti srdcovo-cievnych a civilizačných chorôb i nepriaznivú demografickú krivku. Až ôsmym projektom sme udelili opcie pre postup do európskeho kola FEIEA Grand Prix, ” povedal Martin Onofrej, prezident AICO.

Najviac projektov do súťaže prihlásila spoločnosť Lidl Slovakia, v.o.s., pričom sa im aj všetky štyri projekty podarilo v silnej konkurencii umiestniť a získať až dve opcie pre postup do európskeho kola FEIEA Grand Prix 2017.

Súťaž o ľuďoch a pre ľudí 
Súťaž AICO Grand Prix je určená všetkým organizáciám, ktoré sa chcú pochváliť tým, ako im záleží na komunikácii so zamestnancami a ako sa im v tejto oblasti darí. Je o originalite, kreativite a o preukázaní pozitívnych efektov na organizačnú kultúru, zlepšovanie výkonnosti či konkurencieschopnosti. Porota je zložená z odborníkov a praktikov zo Slovenska a Českej republiky, z oblastí korporátnej komunikácie, ľudských zdrojov, žurnalistiky, CSR, marketingu, psychológie a change managementu. Osem porotcov sa v hodnoteniach zameralo na tri hlavné oblasti - novátorstvo, kreativitu a efektivitu. Každý účastník súťaže získa hodnotiaci protokol porotcov, ktorý poskytuje spätnú väzbu od odborníkov pre ďalšie vylepšenia projektov a podporuje transparentnosť súťaže.

Víťazi AICO Grand Prix 2017: 
Strategické riešenia (dlhodobé)
1. miesto: SLOVNAFT, a.s.
Projekt: Generačná výmena
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2017 - Class 1: Best internal communication strategy

2. miesto: Slovenské elektrárne, a.s.
Projekt: Žiť zdravo nie je veda

3. miesto: Volkswagen Slovakia, a.s.
Projekt: Teamcafé - neformálne stretnutia

3. miesto: Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Projekt: Lidl Šifra

Taktické riešenia (krátkodobé)
1. miesto: neudelené
2. miesto: neudelené

3. miesto: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Projekt: Allianz World Run
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2017 - Class 3: Best multinational communication strategy

Osobná komunikácia / podujatia
1. miesto: Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Projekt: Predstavenie LIDLNetu
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2017 - Class 2: Best change communication strategy

2. miesto: Volkswagen Slovakia, a.s.
Projekt: Deň otvorených dverí
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2017 - Class 14: Best internal communication event

3. miesto: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Projekt: Ako chutí PSS

Online / Digital
1. miesto: Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Projekt: LIDLNet - intranet pre kolegov
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2017 - Class 11: Best intranet

2. miesto: TESCO STORES SR, a.s.
Projekt: Webstránka pre kolegov
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2017 - Class 10: Best digital communication

3. miesto: Generali Poisťovňa, a.s.
Projekt: TEWE Generali

Offline
1. miesto: Generali Poisťovňa, a.s.
Projekt: Interný časopis Generali Svet
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2017 - Class 5: Best internal magazine

2. miesto: TESCO STORES SR, a.s.
Projekt: Magazín Naše TESCO
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2017 - Class 4: Best multi-language internal publication

3. miesto: Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Projekt: Zamestnanecký kalendár