AICO Grand Prix 2018 má svojich víťazov

AICO Grand Prix 2018 má svojich víťazov
september 2018
Asociácia internej komunikácie (AICO) vyhlásila víťazov 5. ročníka súťaže AICO Grand Prix 2018 o najlepšie projekty internej komunikácie.
Do národného kola AICO Grand Prix 2018 sa celkovo zapojilo 20 organizácií, ktoré prihlásili 39 projektov do piatich kategórií. Okrem víťazov jednotlivých kategórií porota udelila aj šesť opcií pre postup do európskeho kola FEIEA Grand Prix 2018. 

„Piaty ročník národného kola súťaže o najlepšie projekty internej komunikácie bol bohatý na mimoriadne kvalitné prihlášky. Porotcov zvlášť potešili projekty zamerané na manažérsku komunikáciu, budovanie zamestnávateľskej značky a implementáciu nových komunikačných nástrojov do života firiem. Najviac nás však potešilo zlepšenie práce interných komunikátorov v oblasti preukazovania dopadov svojej činnosti na výkonnosť svojich firiem, čo je základným predpokladom pre transformáciu vnímania tejto profesie z poskytovateľa služieb na strategického partnera lídrov, ” povedal Martin Onofrej, prezident AICO.

Najviac projektov do súťaže prihlásila Poštová banka, ktorá z piatich projektov získala tri umiestnenia a jednu opciu do európskeho kola FEIEA Grand Prix 2018. Najúspešnejšou firmou je Volkswagen Slovakia, ktorý získal tri prvé miesta a jednu opciu pre postup do európskeho kola FEIEA Grand Prix 2018. 

Súťaž AICO Grand Prix je určená všetkým organizáciám, ktoré sa chcú pochváliť tým, ako im záleží na komunikácii so zamestnancami a ako sa im v tejto oblasti darí. Je o originalite, kreativite a o preukázaní pozitívnych efektov na organizačnú kultúru, zlepšovanie výkonnosti a konkurencieschopnosti. Porota je zložená z odborníkov a praktikov zo Slovenska a Českej republiky. Sedem porotcov sa v hodnoteniach zameralo na tri hlavné oblasti - novátorstvo, kreativitu a efektivitu. Každý účastník súťaže získa hodnotiaci protokol porotcov, ktorý poskytuje spätnú väzbu od odborníkov pre ďalšie vylepšenia projektov a podporuje transparentnosť súťaže.

Vyhlasovanie najlepších projektov európskeho kola FEIEA Grand Prix 2018 sa uskutoční 22. novembra v slovinskej Ljubljane.

Víťazi AICO Grand Prix 2018: 
Strategické riešenia (dlhodobé)
1. miesto: FALKE Slovakia s.r.o.
Projekt: Cielene na ciele

2. miesto: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Projekt: Posilnenie dôvery cez otvorený dialóg
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2018 - Class 1: Best communication strategy

3. miesto: SLOVNAFT, a.s.
Projekt: Turniketom to nekončí

3. miesto: Tatra banka, a.s.
Projekt: Dobročinnosť v Tatra banke

Taktické riešenia (krátkodobé)
1. miesto: O2 Slovakia, s.r.o.
Projekt: 10. výročie O2
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2018 - Class 12: Best internal communication event

2. miesto: Poštová banka, a.s.
Projekt: Interná kampaň Fantomas
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2018 - Class 2: Best change communication strategy

3. miesto: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Projekt: Urob si meno v Sporke - pracovne aj ľudsky

Osobná komunikácia / podujatia
1. miesto: VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Projekt: Launch appky VW SK - Veľké sťahovanie

2. miesto: Tatra banka, a.s.
Projekt: Employer promise ROADSHOW #prirodzenenajlepsi

3. miesto: Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Projekt: LIDL ŠIFRA párty

3. miesto: Poštová banka, a.s.
Projekt: FOLKPARTY Poštovej banky

Online / Digital
1. miesto: VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Projekt: Aplikácia VW SK - nový efektívny a úspešný komunikačný nástroj
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2018 - Class 11: Best use of social media / application

2. miesto: Slovenské elektrárne, a.s.
Projekt: Nový intranet SE
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2018 - Class 9: Best intranet

2. miesto: Tatra banka, a.s.
Projekt: Zamestnanecká aplikácia #prirodzenenajlepsi

3. miesto: Orange Slovensko, a.s.
Projekt: Ako mať úspešnú internú sociálnu sieť v nadnárodnej skupine
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2018 - Class 8: Best digital communication channel

3. miesto: Poštová banka, a.s.
Projekt: Newsletter Expresso

Offline
1. miesto: VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Projekt: Sociálna brožúra

2. miesto: O2 Slovakia, s.r.o.
Projekt: O2 FUSAKLE

3. miesto: neudelené