AICO Grand Prix 2020 sa nekoná

AICO Grand Prix 2020 sa nekoná
jún 2020
Európska federácia asociácií internej komunikácie (FEIEA) po dôkladnom zvážení aktuálnej situácie a výhľadov spojených s COVID-19 sa rozhodla, že tento rok nevyhlási súťaž o najlepšie európske projekty internej komunikácie FEIEA Grand Prix. V tejto súvislosti sme sa rozhodli tento rok vynechať aj národné kolo AICO Grand Prix.
Veríme, že budúci rok bude o to zaujímavejší a plný inšpiratívnych projektov - prihlásiť budete môcť samozrejme aj projekty z obdobia 2019/2020. Tento rok sa vyhlásenie FEIEA Grand Prix malo konať v Belgicku, pravdepodobne táto lokácia ostane v platnosti pre budúci rok.