AICO Grand Prix 2021 - Pripravte sa!

AICO Grand Prix 2021 - Pripravte sa!
júl 2021
Napriek tomu, že je stále obtiažne predvídať vývoj pandemickej situácie, dávame všetkým profesionálom a fanúšikom internej komunikácie do pozornosti predbežný harmonogram súťaží internej komunikácie Grand Prix 2021.

Predbežný harmonogram pre národné kolo AICO Grand Prix 2021:

  • otvorenie prihlasovania: 22. júl 2021
  • uzavretie prihlasovania: 5. august 2021
  • vyhlásenie víťazov a nominácií do európskeho kola FEIEA Grand Prix: 3. september 2021, online

Predbežný harmonogram pre európske kolo FEIEA Grand Prix 2021:

  • uzavretie prihlasovania: 17. september 2021
  • vyhlásenie víťazov európskeho kola FEIEA Grand Prix: 18. november 2021
(Finálne rozhodnutie o tom, či bude virtuálne alebo fyzické sa rozhodne 1. septembra 2021 v závislosti od vývoja pandemickej situácie, resp. opatrení v hosťujúcej krajine)