AICO Grand Prix 2022 - Pripravte sa!

AICO Grand Prix 2022 - Pripravte sa!
jún 2022
Všetkým profesionálom a fanúšikom internej komunikácie dávame do pozornosti predbežný harmonogram súťaží internej komunikácie Grand Prix 2022. 
Prihlasovanie začína 21. júla 2022.

Predbežný harmonogram pre národné kolo AICO Grand Prix 2022:


Predbežný harmonogram pre európske kolo FEIEA Grand Prix 2021:

  • uzavretie prihlasovania: september 2022
  • vyhlásenie víťazov európskeho kola FEIEA Grand Prix: november 2022