AICO Grand Prix 2023 - Prihláste svoj projekt!

AICO Grand Prix 2023 - Prihláste svoj projekt!
júl 2023
Všetkým profesionálom a fanúšikom internej komunikácie dávame do pozornosti predbežný harmonogram súťaží internej komunikácie Grand Prix 2023. 
Update: Prihlásiť svoje projekty môžete do 18. augusta 2023.Predbežný harmonogram pre národné kolo AICO Grand Prix 2023:


Predbežný harmonogram pre európske kolo FEIEA Grand Prix 2023:

  • uzavretie prihlasovania: 13. október 2023
  • vyhlásenie víťazov európskeho kola FEIEA Grand Prix: november/december 2023


Ukážme aj tento rok, že projekty zo Slovenska sú na špičkovej úrovni.