AICO Grand Prix v Strategiách

AICO Grand Prix v Strategiách
júl 2015
"Chceme firmy inšpirovať a dodať im odvahu robiť nielen pekné a inovatívne veci, ale predovšetkým projekty, ktoré majú pozitívny dosah na ich výkonnosť.", hovorí Martin Onofrej, prezident AICO.
Do AICO Grand Prix 2015 sa celkovo zapojilo 11 organizácií, ktoré prihlásili 18 projektov do piatich kategórií. Okrem víťazov jednotlivých kategórií porota udelila aj osem nominácií pre postup do európskeho kola FEIEA Grand Prix 2015, ktoré vyhlási víťazov 16. novembra 2015 v Ríme.

Tento ročník bol bohatý na mimoriadne kvalitné a vyvážené projekty, ktoré splnili svoje komunikačné úlohy a preukázali svoj príspevok k plneniu cieľov organizácií. To prispelo k vysokému počtu nominácií do európskeho kola súťaže.

Pozrite si prehľad víťazných projektov v článku pre časopis Stratégie - nižšie v prílohe.