AICO na Melcrum Live 2013, Londýn

AICO na Melcrum Live 2013, Londýn
júl 2013
Martin Grach, člen odbornej rady AICO prijal pozvanie na medzinárodnú Melcrum Live 2013 – konferenciu určenú pre interných komunikátorov z celého sveta, ktorú začiatkom júla v Londýne usporiadala organizácia Melcrum (svetový líder v oblasti výskumu internej komunikácie). Podujatia prinieslo vyše 200 účastníkom najnovšie trendy, štatistiky a prípadové štúdie z oblasti internej komunikácie. A v neposlednom rade networking a zdieľanie skúseností medzi internými komunikátormi.
Hlavné témy prednášok a diskusie sa zameriavali na najmä na nasledujúce témy: výzvy internej komunikácie (IK), rady pre interných komunikátorov ako prekonať prekážky braniace efektívnej IK, úspešná implementácia podnikových sociálnych médií a metriky hodnotení IK projektov. 

Martin sa tiež osobne stretol a rokoval o prehĺbení spolupráce so zakladateľmi Melcrum - Victoriou Mellor a Robinom Crumby. 

Zaujímavé postrehy z Melcrum Live 2013, ale aj Martinov pohľad na konferenciu a jej prínos interným komunikátorom nájdete v novom čísle AICOnewslettra