AICO Roundtable 2019: Výzvy IK očami lídrov

AICO Roundtable 2019: Výzvy IK očami lídrov
január 2019
Výkonnosť, rast, efektivita, ziskovosť, firemná kultúra - to všetko dokáže interná komunikácia ovplyvniť. Ako ju uchopiť, aby pomohla aj vašej firme? O tom všetkom sa budeme rozprávať s lídrami renomovaných spoločností  na jedinečnom podujatí AICO Roundtable.

Kedy: štvrtok, 21. február 2019, 9:00 - 12:00
Kde: Hotel Lindner Bratislava

Na podujatí vystúpia:

Andrej Zaťko
  • predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Poštová banka, a.s.
Peter Gažík
  • CEO O2 Slovakia, s.r.o.
Andrej Juris
  • predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Andreas Heinisch
  • riaditeľ závodu Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.

S lídrami budeme diskutovať o tom, aké majú potreby a očakávania od ľudí zodpovedných za internú komunikáciu pri:

  • podpore zmien firemnej kultúry a aplikácii korporátnych hodnôt do praxe
  • zvyšovaní angažovanosti a výkonnosti zamestnancov
  • krízovej internej situácii alebo komunikácii háklivých tém
  • podpore strategického smerovania organizácie
  • implementácii moderných komunikačných nástrojov

Pozrite si, aké boli predchádzajúce ročníky konferencie: 2018, 20172016, či 2015.


Vstupné:
Zlatí členovia AICO: 2 účastníci zdarma, ďalší účastníci s 50% zľavou
Strieborní členovia AICO: 1 účastník zdarma, ďalší účastníci s 50% zľavou
Ostatní: 199 EUR