AICO Roundtable 2019: Výzvy IK očami lídrov

AICO Roundtable 2019: Výzvy IK očami lídrov
január 2019
Výkonnosť, rast, efektivita, ziskovosť, firemná kultúra - to všetko dokáže interná komunikácia ovplyvniť. Ako ju uchopiť, aby pomohla aj vašej firme? O tom všetkom sme sa rozprávali s lídrami renomovaných spoločností na jedinečnom podujatí AICO Roundtable.

Kedy: štvrtok, 21. február 2019, 9:00 - 12:00
Kde: Hotel Lindner Bratislava

Na podujatí vystúpili:

Martin Onofrej
  • zakladateľ a prezident Asociácie pre internú komunikáciu (AICO)
Suzanne Peck
  • prezidentka Insitute of Internal Communication, UK a nastupujúca prezidentka FEIEA (Európska asociácia internej komunikácie) - prezentáciu si môžete pozrieť tu
Andrej Zaťko
  • predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti, Poštová banka, a.s. - prezentáciu nájdete tu
Peter Gažík
  • CEO, O2 Slovakia, s.r.o. - prezentáciu si pozrite tu
Andrej Juris
  • predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ spoločnosti, Západoslovenská distribučná, a.s.
Andreas Heinisch
  • riaditeľ závodu, Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. - prezentáciu si môžete pozrieť tu
Martin Kuruc
  • výkonný riaditeľ, TESCO STORES SR, a.s. - prezentáciu si môžete pozrieť tu

Prezentácie jednotlivých speakrov si budete môcť pozrieť už onehdlho v našej AICO Library.

Pozrite si, aké boli predchádzajúce ročníky konferencií AICO Roundtable: 2018, 20172016, či 2015.