AICO Roundtable: Case studies najlepších projektov IK európskeho kola FEIEA Grand Prix 2014

AICO Roundtable: Case studies najlepších projektov IK európskeho kola FEIEA Grand Prix 2014
december 2014
4. december 2014, Hotel Crowne Plaza, Bratislava
  • Čo a prečo chystáme pre členov AICO na jar 2015
  • Prečo ísť do súťaže AICO Grand Prix 2015
  • Ukážky víťazných projektov FEIEA Grand Prix 2014
Stretnutie už tradične otvoril Martin Onofrej, zakladateľ AICO. Martin najprv odhalil, čo asociácia pripravuje. V prvom kvartáli roku 2015 to bude predovšetkým o sústredení sa na oblasť merania internej komunikácie. Martinovi sa počas svojho nedávneho pobytu v Londýne podarilo presvedčiť Paula Robertsa, uznávaného odborníka na meranie IK z Veľkej Británie, aby vystúpil na podujatí AICO Café, ktoré sa uskutoční v Bratislave 28. januára 2015 – rezervujte si svoj čas už teraz, toto podujatie Vám nesmie ujsť. Paul sa vo svojom vystúpení sústredí na tri oblasti – prečo merať, čo merať a napokon ako na to. 

To však zďaleka nie je všetko. Na 26. februára 2015 asociácia naplánovala prestížne podujatie, kde privíta lídrov slovenského biznisu, aby porozprávali, ako vnímajú úlohu internej komunikácie, aké majú od nej očakávania – napr. v oblasti podpory zavádzania zmien, zlepšovania spolupráce, angažovanosti… jednoducho v oblastiach zlepšovania výkonnosti firiem. Na programe tohto podujatia sa neustále pracuje a je pravdepodobné, že budú aj ďalšie prekvapenia v forme ďalších renomovaných spíkrov aj zo zahraničia. A áno, rezervujte si 26. február 2015 už teraz

Dôležitá je aj séria workshopov, ktoré povedie Petr Sedláček
  • 27. február 2015: Meranie internej komunikácie
  • 27. marec 2015: Úvod do neurolingvistického programovania a jeho aplikácie v IK 
  • 23. apríl 2015: Krízová interná komunkácia 

Martin Onofrej ďalej otvoril tému ďalšieho ročníka súťaže AICO Grand Prix 2015 – jedinej súťaže, z ktorej môžu najlepšie projekty internej komunikácie postúpiť do európskeho kola. Táto súťaž je prínosom pre každého účastníka – a to nielen vo forme praktických skúseností, ale aj cenného protokolu hodnotenia porotcov. Martin zdôraznil, že v tejto férovej súťaži nevyhrávajú rozpočty, ale kvalita a originalita. Aj preto dokážu projekty z malých krajín akými sú napríklad Slovinsko, Slovensko alebo Česká republika poraziť aj firmy z oveľa väčších krajín, ktoré pracujú s niekoľkonásobne väčšími rozpočtami. Tiež spomenul aj niekoľko podstatných rád a trikov pre účastníkov súťaže, najmä – stručnosť a prehľadnosť prihlášky, jasné metriky a použitie zhrňujúceho prezentačného videa. 

Ako ďalší spíker vystúpil Jan Vyšehradský, Head of Communication zo spoločnosti Česká spořitelna. Jan predstavil projekt implementácie Google Apps, ktorý sa stal víťazom kategórie Best use of social media v európskom kole FEIEA Grand Prix 2014. Priblížil, ako postupovali pri zavádzaní palety nástrojov, ako získavali srdcia a mysle zamestnancov, o “hejteroch”, čo sa im podarilo a z čoho sa poučili. K hlavným dôvodom zavedenia Google Apps patrila technologická potreba prechodu na cloudové riešenia ako aj “business case” – finančná výhodnosť tohto riešenia. Táto implementácia bola nielen významným mílnikom v banke Česká spořitelna, ale aj pre celú skupinu Erste, ako aj pre Google, pre ktorý je tento projekt nielen významnou referenciou vzhľadom na počet zamestnancov (vyše 10 000), ale aj dôležitou referenciou v bankovom sektore, ktorý sa vyznačuje veľkým množstvom legislatívnych obmedzení. 

Katarína Schneiderová, Head of internal communication zo spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa predstavila projekt Stay tuned… AllianzTV, ktorý zvíťazil v kategórií Best digital communication súťaže FEIEA Grand Prix 2014. Tento projekt vnikol z potreby školenia predajcov po celom Slovensku, postupne sa transformoval na najdôležitejší zdroj informácií zamestnancov a spolupracovníkov poisťovne. V súčasnosti aktívne sleduje AllianzTV viac ako 75 percent zamenstnacov. Celá výroba je realizovaná in-house - od scenára, cez kameru, fotenie, strih, post-produkciu, voiceover až po distribúciu. Videá sú zamestnancom distribuované pomocou interného systému prostredníctvom pop-op okien, ktoré sa im zobrazia na ploche počítača. Obsah videí tvorí jednak oddelenie komunikácie v spolupráci s manažmentom a inými oddeleniami. Aktívne však prispievajú aj samotní zamestnanci, ktorí môžu posielať svoje tipy a požiadavky. Keďže celý systém aj produkcia je robená in-house, poskytuje to manažmentu aj veľmi dobrý business case - okrem prvotných investícií do techniky a súvisiacich prevádzkových nákladov (vrátane mzdových) to pre rozpočet poisťovne nepredstavuje vysoké zaťaženie pri zjavne silnom efekte. 

Záverečnú prezentáciu mal Juraj Kopřiva, Head of Internal & External Media, zo spoločnosti Slovenské elektrárne, ktorá patrí do skupiny Enel. Juraj predstavil medzinárodny projekt We are energy, ktorý získal prvé miesto na FEIEA Grand Prix 2014 v kategórií Best multi-national communication strategy. Do tohto projektu je aktuálne zapojených 22 krajín patriacich do tejto energetickej skupiny. Enel, podobnej ako aj iné firmy, neustále hľadá a zdokonaľuje spôsoby, ako šíriť svoje firemné hodnoty a víziu medzi zamestnancami a motivovať ich k tomu, aby sa aj podľa nich správali, žili. Hodnoty je potrebné neustále pripomínať a komunikovať – to ale časom vedie k imunite ľudí k tomuto druhu korporátnej komunikácie. Enel sa preto rozhodol do tejto komunikácie vtiahnuť aj deti svojich zamestnancov. Každý rok je vyhlásená súťaž v jednotlivých krajinách, kde na dopredu vybratú tému (previazanú s hodnotami spoločnosti) môžu deti od 8 do 17 rokov posielať svoje príspevky. Môžu to byť napríklad eseje, fotografie, krátke videá, prezentácie, kde deti vyjadria svoj postoj a názor na danú problematiku. Porota potom vyberie víťazov z každej krajiny, ktorí sa zúčastnia dvojtýždňového Enel tábora, ktorý sa napríklad tento rok konal v Taliansku. Vďaka tomu, že sa zapájajú samotné deti a danou témou aspoň na určitú dobu žijú, prenášajú to aj na svojich rodičov. Naviac, keďže je celá aktivita spojená s úžasnými zážitkami, ktoré deti môžu získať, dochádza tak aj k spontánnemu šíreniu po sociálnych sieťach, medzi kamarátmi, v rodine a okolí - čo je oveľa účinnejšie a má väčší dosah, ako by mala len klasická korporátna komunikácia na zamestnancov.