AICO Workshop: IK a riadenie zmien

AICO Workshop: IK a riadenie zmien
máj 2016
Kedy: štvrtok 5.5.2016, 9:00 - 16:30
Kde: Hotel Crowne Plaza Bratislava

Change management nielenže identifikuje príležitosti a určuje stratégiu firiem, ale stáva sa aj jej rozdielovou schopnosťou.
Časy, keď sa táto schopnosť prisudzovala len niekoľkým expertným jednotlivcom vo firme, sa zdajú byť za nami. Do úspešnej realizácie zmien musia byť zapojené všetky organizačné jednotky, internú komunikáciu nevynímajúc.

Vo štvrtok 5. mája sa konal workshop s Jánom Urigom, senior manažérom v PwC Accounting. Workshop sa zameral na otázky internej komunikácie a change managementu. 

Na začiatku školiteľ vysvetlil, čo pojem change management znamená a z akých procesov pozostáva.
Následne predstavil nástroje a úlohu internej komunikácie v procese úspešného zavádzania zmien.

V ďalšej časti prebehlo osvojovanie si zručností a techník práce s IK v riadení zmien a tvorenie komunikačného plánu pre zmeny rôznej veľkosti.
Posledná časť sa venovala tomu, ako sa vysporiadať s rezistenciou zamestnancov k zavádzaným zmenám a aké sú jej zdroje. 

V diskusii si účastníci vymenili vlastné skúsenosti, ktoré inšpirovali úspechmi a zároveň varovali pred možnými nástrahami.