AICO Workshop: Nudging v IK

AICO Workshop: Nudging v IK
máj 2018
Nudging v internej komunikácii - pre veľký záujem o workshop 24. mája sme otvorili ďalší termín 14. júna. Túto jedinečnú tému predstavil Ján Uriga, jeden zo spoluzakladateľov sben.sk a expert na zmeny a inovácie vo firmách.

Kedy: 24.máj 2018 a14. jún 2018, 9:00, celodenný workshop

Celodenný workshop viedol Ján Uriga, spoluzakladateľ sben.sk a Senior Manager, Innovations & Strategic Change Advisory, PwC.

Na workshope sme sa venovali aj týmto bodom:

  • prečo sa dnes princípy behaviorálnej ekonómie stali tak významnými
  • kde všade v bežnej firemnej praxi sa behaviorálna ekonómia dá uplatniť
  • prečo aj múdri ľudia robia hlúpe chyby? 
  • ktorým kognitívnym skresleniam podliehame, vedome aj nevedome? (konkrétne príklady z praxe z rôznych oblastí vrátane internej komunikácie)
  • ako sa brániť skresleniam?
  • NUDGING - neinvazívna forma zmeny správania
  • ako vytvoriť funkčný NUDGE - praktické cvičenie


Materiály z workshopu nájdete v našej AICO Library po prihlásení sa.