AICO Workshop: Osobná komunikácia interného komunikátora

AICO Workshop: Osobná komunikácia interného komunikátora
september 2019
Petr Sedláček, člen odbornej rady AICO, nás naučí ako pracovať s emóciami a spätnou väzbou, ako používať “já jazyk” a ako eliminovať sporné situácie či konflikty v profesnom živote na minimum.


Kedy: štvrtok, 24.10.2019, 9:00 - 16:30
Kde: Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5, Bratislava

Každé oddelenie a každý pracovný kolektív má svoje individuality, tímovú atmosféru, komunikačné špecifiká - a interný komunikátor ich musí zvládnuť všetky. So stúpajúcou kumuláciou úloh interných komunikátorov rastie aj náš manažérsky dosah na celkovú kultúru v spoločnosti. Stávame sa v tomto ohľade vzorom komunikačných foriem a schopností pre našich kolegov.

Ako teda komunikujeme s kolegami? Ako dokážeme pracovať s emóciami a spätnou väzbou? Ako vieme komunikovať v manažérsky náročných situáciách a nebrať si veci osobne?

Na workshope sa budeme venovať aj týmto témam:

  • Ako sa vlastne stane, že si niečo vezmeme osobne
  • Ako vznikajú emócie a ako ich máme chápať
  • Je rozvážnosť výsadou flegmatikov, alebo je to zručnosť, ktorú si môže osvojiť každý?
  • Ako poskytovať efektívnu spätnú väzbu kolegom


Pri rezervácii miesta majú prednosť členovia AICO pred nečlenmi.
Kapacita workshopu je obmedzená na maximálne 20 účastníkov.

Vstupné:
Zlatí členovia AICO: 1 účastník zdarma
Strieborní členovia AICO: 50% zľava, t.z. 99 EUR
Ostatní: 199 EUR