AICO Workshop: Príprava projektu s prvkami gamifikácie

AICO Workshop: Príprava projektu s prvkami gamifikácie
apríl 2019
Pokračovanie úspešných podujatí s Oliverom Šimkom na tému gamifikácie v internej komunikácii vyvrcholil v máji špeciálnym celodenným workshopom, počas ktorého si účastníci vytvorili koncept pre svoj vlastný interný projekt.

Kedy: 23. máj alebo 24. máj 2019, 9:00 - 16:30
Kde: Austria Trend Hotel Bratislava, Vysoká 2/A, Bratislava

Pred začiatkom workshopu si prihlásení účastníci vybrali jednu zo štyroch tém:

  • BOZP
  • Vízia a misia
  • Dni zdravia
  • Employee Referal Program

Na túto tému si pripravili krátky súhrn dát potrebných na vytvorenie projektu s prvkami gamifikácie. Počas workshopu si potom pod vedením školiteľa a na základe predprípravy účastníci pripravili štruktúru a kreatívny obsah projektu tak, aby priamo odzrkadľoval potreby a možnosti jednotlivých spoločností. Súčasťou workshopu bola samozrejme diskusia nad jednotlivými návrhmi a nápadmi.

Školiteľom bol Oliver Šimko - zakladateľ a hlavný gamifikačný dizajnér v Luducrafts. Oliverovu prezentáciu z workshopu si môžete pozrieť v členskej zóne tu.