AICO Workshop: Príprava projektu s prvkami gamifikácie

AICO Workshop: Príprava projektu s prvkami gamifikácie
apríl 2019
Pokračovanie úspešných podujatí s Oliverom Šimkom na tému gamifikácie v internej komunikácii vyvrcholí v máji špeciálnym celodenným workshopom, počas ktorého si účastníci vytvoria koncept pre svoj vlastný interný projekt.

Kedy: 23. máj alebo 24. máj 2019, 9:00 - 16:30 (účastíci si môžu vybrať jeden z termínov)
Kde: Austria Trend Hotel Bratislava, Vysoká 2/A, Bratislava

Pred začiatkom workshopu si prihlásení účastníci vyberú jednu zo štyroch tém:

  • BOZP
  • Vízia a misia
  • Dni zdravia
  • Employee Referal Program

Na túto tému si pripravia krátky súhrn dát potrebných na vytvorenie projektu s prvkami gamifikácie (napr. štruktúra cieľovej skupiny, štruktúra interných komunikačných kanálov - detailné podklady zašleme prihláseným účastníkom).

Počas workshopu si pod vedením školiteľa a na základe predprípravy účastníci pripravia štruktúru a kreatívny obsah projektu tak, aby priamo odzrkadľoval potreby a možnosti jednotlivých spoločností. Súčasťou workshopu bude samozrejme diskusia nad jednotlivými návrhmi a nápadmi. Účasť na workshope nie je podmienená účasťou na predchádzajúcich AICO workshopoch na tému Gamifikácie.

Školiteľom bude Oliver Šimko - zakladateľ a hlavný gamifikačný dizajnér v Luducrafts.

-------------------
Pri rezervácii miesta majú prednosť členovia AICO pred nečlenmi. Z každej spoločnosti sa môže prihlásiť jeden účastník a to na jeden z dvoch možných termínov.
Kapacita workshopu je obmedzená na 15 účastníkov / termín.

Vstupné:
Zlatí členovia AICO: 1 účastník zdarma
Strieborní členovia AICO: 50% zľava, t.z. 99 EUR
Ostatní: 199 EUR