AICO Workshop: Zvýšte si svoju IK

AICO Workshop: Zvýšte si svoju IK
február 2018
AICO Workshop povedie Paul Roberts z UK na témy o transfomácii a meraní internej komunikácie.


Kedy: štvrtok 22. 2. 2018, 13:00 – 17:00
Kde: Hotel Lindner, Bratislava


Na workshope sa dozviete:
  • čo treba vykonať na zmenu vnímania IK z poskytovateľa služieb na strategického partnera top manažmentu,
  • metódy merania a prekonávanie prekážok pri meraní,
  • interpretácia dát.

Workshop bude v anglickom jazyku, bez tlmočenia. 

Svoje miesto na AICO Workshop si rezervujte na:
martin.grach@aico.sk,  +421 915 777 188

Vstupné:
Zlatí členovia AICO: 1 účastník zdarma, ďalší účastníci s 50% zľavou
Strieborní členovia AICO: každý účastník s 50% zľavou
Ostatní: 199 EUR


Paul Roberts
Paul’s involvement in the world of internal communication began nearly twenty years ago when he joined MCA (now Brand Union).
In 2004, Paul founded Ibis Communication which has now re-branded as Dialogue. Throughout this time, Paul’s goal has remained simple – to combine strategic guidance with practical support right across the internal communication spectrum.
Paul has worked with a broad range clients during that time. Most recently these have been in the pharmaceutical sector but also include Vodafone, Heineken, National Grid, Cisco, Coca Cola Enterprises, Estee Lauder, Standard Chartered Bank and the UN.
Paul’s passion is helping a client to really understand any communication challenge they face and to work with them to solve it. He also loves all things measurement and in 2011 co-founded ICEmarq® an online internal communication measurement service.