Aké sú závery z pražskej minikonferencie „Je možné ťažiť z internej komunikácie? Pomôžu sociálne médiá?“

Aké sú závery z pražskej minikonferencie „Je možné ťažiť z internej komunikácie? Pomôžu sociálne médiá?“
november 2012
22. novembra 2012, Praha – Čo priniesla minikonferencia zameraná na implementáciu podnikových sociálnych médií? Boli to predovšetkým myšlienky, skúsenosti a praktické odporúčania špičkových spíkrov a praktikov z oblasti internej komunikácie.
Ako prvý vystúpil Tomáš Poucha, zakladateľ českého Institutu interní komunikace (IIK) a zároveň člen odbornej rady AICO. Vo svojom úvode sa zameral na vplyv angažovanosti zamestnancov na ich pracovný výkon a ako túto angažovanosť je možné riadiť internou komunikáciou. Po svojom vystúpení sa Tomáš ujal moderovania konferencie. 

Martin Onofrej, zakladateľ a prezident AICO – Asociácie internej komunikácie najprv zdôraznil zásadné rozdiely medzi verejnými sociálnymi médiami akým je napríklad Facebook a podnikovými sociálnymi médiami (ESM – Enterprise Social Media). Ďalej sa hlbšie zameral na konkrétne výhody implementovania sociálnych médií do života organizácií a návratnosť investícií do tejto oblasti, ako kľúčových argumentov pre získanie leadershipu podnikov. Vysvetlil, prečo je pre úspešnú integráciu ESM dôležité zahrnúť vzdelávanie, HR, IT, financie a ďalšie oddelenia, a ako to všetko previazať internými kampaňami. Tiež objasnil, prečo význam internej komunikácie (IK) v podnikoch v tomto desaťročí prudko narastá, pričom jednou z hlavných kompetencií IK je práve úspešná implementácia ESM do praxe. Zdôraznil, že bez skutočnej podpory leadershipu, čo je oveľa viac ako len sponzoring, sa benefity z ESM v organizáciach neprejavia, čo potvrdili aj účastníci v obecenstve. 

Tomáš Feige, Collaboration Solutions Ambssador z IBM, uviedol konkrétny príklad implementácie sociálnych technológií na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. 

Nasledovala živá panelová diskusia, ktorej sa zúčastnili Vladimíra Pavelková, Field Enablement Leader CEE z IBM, Jan Vyšehradský, riaditeľ internej komunikácie v Českej Spořitelni, Tomáš Trampota z Inštitútu komunikačných štúdií a žurnalistiky v Prahe, Petr Kos, Senior Business Consultant zo Siemens Enterprise Communications, s.r.o. a Martin Onofrej z AICO. 

Tu je päť kľúčových záverov či odporúčaní spíkrov a panelistov konferencie: 
  • striktne rozlišujte medzi verejnými a podnikovými sociálnymi médiami 
  • k implementácii ESM pristupujte skôr ako k zmene organizačnej kultúry ako k zavádzaniu novej technológie 
  • k implementácii ESM potrebujete získať leadership, a ten získate len na základe relevantných argumentov akými sú prínos k obchodným výsledkom a návratnosť investícií do tejto oblasti 
  • ak sa zameriate len na technológiu – zlyháte 
  • kým nezískate skutočnú podporu leadershipu, do implementácie ESM sa radšej nepúšťajte 

Prezentácie z tejto konferencie nájdete v knižnici AICO pod heslom Mini-Conf PRG 2012.