Aktuálne výzvy internej komunikácie SPP, SE a Aon

Aktuálne výzvy internej komunikácie SPP, SE a Aon
september 2017
V septembri sa uskutočnilo ďalšie jedinečné podujatie zamerané na internú komunikáciu - AICO Café. Hostiteľom bol Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dozvedeli sme sa zaujímavosti z prostredia internej komunikácie energetických lídrov SPP a SE, ako aj o ďalších aktuálnych témach zo sveta IK.

Kedy: štvrtok 21. septembra 2017, 13:30 - 16:30
Kde: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., kongresová sála Dunaj,  Mlynské nivy 44, Bratislava

Účastníci mali možnosť nahliadnuť do kuchyne internej komunikácie SPP a prostredníctvom ich prezentácie “Informačný tok v SPP” získať prehľad o tom, akým výzvam čelia naši kolegovia v SPP na poli internej komunikácie. Prezentáciu SPP si pozrite tu.
Druhým výrazným príspevkom do našej profesnej diskusie bola prezentácia kolegov zo Slovenských elektrární, "Nový intranet v SE",  ktorí sa pustili do inhouse riešenia vlastného intranetu a podelili sa o skúsenosti, ktoré v tomto projekte získavajú. Ich prezentáciu si môžete pozrieť tu.

V druhej časti AICO Café sme sa venovali porovnávaniu zamestnaneckých benefitov prostredníctvom čerstvých výstupov z prieskumu Aon Central and Eastern Europe. Za AICO vystúpil Petr Sedláček, ktorý už niekoľko mesiacov zastrešuje rozsiahly projekt týkajúci sa zmeny firemných hodnôt a kultúry vo výrobnom segmente. Petrova prezentácia mala názov "Firemné hodnoty naopak -  case study zmeny firemnej kultúry" - môžete si ju pozrieť tu.