Asociácia internej komunikácie je členom FEIEA

Asociácia internej komunikácie je členom FEIEA
február 2014
Asociácia internej komunikácie – AICO je od 1. januára 2014 členom európskej asociácie Federation of European Business Communicators Associations – FEIEA.
„Sme radi, že po absolvovaní asociačného procesu môžeme privítať nášho nového člena - Asociáciu internej komunikácie zo Slovenska,“ uviedol generálny tajomník FEIEA Carlos Manuel de Almeida. Táto informácia celý tím AICO potešila, pretože je nielen v súlade s plánovanými aktivitami združenia, ale prináša aj ďalšie výzvy a príležitosti. 

Jednou z príležitostí, ktorú AICO chce priniesť svojim členom je aj možnosť zapojiť sa do súťaže o najlepšie projekty z oblasti internej komunikácie – Grand Prix. V tomto roku vyhlási slovenské kolo AICO Grand Prix, do ktorého sa môžu zapojiť všetky spoločnosti pôsobiace na Slovensku a v Česku so svojimi projektmi. Najlepšie hodnotené práce zo slovenského kola majú možnosť postúpiť a zúčastniť sa európskeho kola FEIEA Grand Prix. 

Informácie o AICO Grand Prix budú zverejnené na web stránke www.aico.sk už čoskoro. 

Federation of European Business Communicators Associations - FEIEA 
FEIEA je celoeurópskou asociáciou, ktorá sa venuje internej komunikácii na medzinárodnej úrovni. Členmi FEIEA sú v súčasnosti národné členské asociácie z Rakúska, Belgicka, Česka, Dánska, Nemecka, Talianska, Portugalska, Slovenska, Slovinska, Švajčiarska a Veľkej Británie. Od roku 1955, kedy bola FEIEA založená, sa snaží o zvýšenie efektivity a upevnenie pozície korporátnej komunikácie v Európe. Zároveň poskytuje priestor pre diskusiu a spoluprácu v oblasti internej komunikácie. 

FEIEA Grand Prix je súťaž, v ktorej sa oceňujú najlepšie práce z oblasti internej komunikácie. Umožňuje európskym firmám zviditeľniť sa a upozorniť na svoju značku. Súťaž je posudzovaná v troch fázach. Na základné národné kolo nadväzuje semifinále, ktoré vyvrcholí finálnym kolom, kde zasadá európska porota. Porota je zložená z reprezentantov asociácií jednotlivých členských krajín, spoločne s odborníkmi na komunikáciu z Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Víťazi sú vyhlásení na tradičnom FEIEA Grand Prix galavečeri.