Asociácie IK zo Švajčiarska a Rakúska na návšteve v AICO

Asociácie IK zo Švajčiarska a Rakúska na návšteve v AICO
február 2014
V piatok 8. februára sme privítali predstaviteľov švajčiarskej a rakúskej asociácie internej komunikácie.
Asociáciu internej komunikácie - AICO poctil svojou návštevou Daniel Ambühl, prezident švajčiarskej Asociácie internej komunikácie (SVIK), a zároveň aj prezident Rady európskej Federácie asociácií internej komunikácie (FEIEA). Spolu s ním prišla aj Doris Ladewig, členka rakúskej Asociácie internej komunikácie (VIKOM), ktorá je zároveň aj šéfkou korporátnej komunikácie Sberbank pre stredoeurópsky región. 

Hostí privítal zakladateľ AICO Martin Onofrej a senior konzultant Martin Grach. Diskutovalo sa predovšetkým o nových trendoch v oblasti internej komunikácie a o tom, ako fungujú asociácie v jednotlivých krajinách. Vzájomne si vymenili aj svoje skúsenosti a prejednávali možnosti zintenzívnenia medzinárodnej spolupráce.